Pomoč in naročila: 069/701 700

🚚 Brezplačna dostava nad 65,00€

Pravilnik o  zasebnosti

Privacy

I. Splošne določbe
II. Razlogi za obdelavo podatkov
III. Namen, osnova, obdobje in obseg obdelave podatkov v spletni trgovini
IV. Prejemniki podatkov v Spletni trgovini
V. Profiliranje v Spletni trgovini
VI. Pravice osebe, katere podatke shranjujemo
VII. Piškotki, podatki o uspešnosti in analitika
VIII. Končne določbe

  Splošne določbe

  1. Ta politika zasebnosti Spletne trgovine Kolagen-center.si je informativne narave, kar pomeni, da ni vir obveznosti za uporabnike storitev ali kupce spletne trgovine. Politika oziroma pravilnik o zasebnosti vsebuje predvsem pravila glede obdelave osebnih podatkov s strani skrbnika v Spletni trgovini, vključno z razlogi, nameni in obsegom obdelave osebnih podatkov in pravicami posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ter informacije o uporabi piškotkov in analitičnih orodij v Spletni trgovini.

  Skrbnik osebnih podatkov, zbranih prek Spletne trgovine,

  NATURAE+ d.o.o.

  Zalaznikova 37, 1000 Ljubljana

  Davčna št.: 33712166

  Matična št.: 9130942000

  IBAN: SI56 6100 0002 7124 554 – odprt pri Delavski hranilnici

  Telefon: 069 701 700

  e-mail: info@kolagen-center.si

  – v nadaljnjem besedilu “skrbnik” in je hkrati ponudnik storitev spletne trgovine in prodajalec.

  1. Osebne podatke v Spletni trgovini obdeluje administrator v skladu z veljavno zakonodajo, zlasti v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretok takšnih podatkov in razveljavitev Direktive 95/46 / ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) – v nadaljnjem besedilu “GDPR” ali “GDPR uredba”. Uradno besedilo uredbe GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
  2. Uporaba spletne trgovine, vključno z nakupi, je prostovoljna. Podobno je zagotavljanje osebnih podatkov s strani uporabnika storitve ali stranke s Spletno trgovino prostovoljno, pod pogojem dveh izjem:
   1. sklenitev pogodb z administratorjem – če v primerih in v obsegu, ki je naveden na spletni strani in v pravilniku o spletni trgovini in tej politiki zasebnosti, ni zagotovljenih osebnih podatkov, potrebnih za sklenitev in izvajanje prodajne pogodbe ali pogodbe o zagotavljanju elektronskih storitev s skrbnikom, zaradi česar ni mogoče skleniti te pogodbe. Zagotavljanje osebnih podatkov je v tem primeru pogodbena zahteva, in če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, z upraviteljem skleniti dano pogodbo, je dolžan predložiti zahtevane podatke. Vsakič je obseg podatkov, potrebnih za sklenitev pogodbe, predhodno naveden na spletni strani Spletne trgovine in v pravilnikih Spletne trgovine;
   2. zakonske obveznosti skrbnika – zagotavljanje osebnih podatkov je zakonska zahteva, ki izhaja iz splošno veljavnih zakonskih določb, ki upravitelju nalagajo obveznost obdelave osebnih podatkov (npr. obdelava podatkov za vodenje davčnih ali računovodskih knjig) in neupoštevanje le-teh prepreči skrbniku, da te obveznosti opravlja.
  3. Skrbnik posebno skrbi za zaščito interesov oseb, katerih osebne podatke obdeluje, še posebej pa je odgovoren in zagotavlja, da so podatki, ki jih je zbral:
   1. obdelani zakonito;
   2. zbrani za točno določene, zakonite namene in niso predmet nadaljnje obdelave, ki ni združljiva s temi nameni;
   3. dejansko pravilni in ustrezni glede na namene, za katere so obdelani;
   4. shranjeni v obliki, ki omogoča identifikacijo oseb, na katere se nanašajo, ne dlje kot je potrebno za dosego namena obdelave; in
   5. obdelani na način, ki zagotavlja ustrezno varnost osebnih podatkov, vključno z zaščito pred nepooblaščeno ali nezakonito obdelavo in naključno izgubo, uničenjem ali poškodovanjem z ustreznimi tehničnimi ali organizacijskimi ukrepi.
  4. Upoštevajoč naravo, obseg, kontekst in namene obdelave ter tveganje kršitve pravic ali svoboščin fizičnih oseb z različno verjetnostjo in resnostjo grožnje, upravljalec izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, tako da obdelava poteka v skladu s to uredbo in da jo lahko dokaže. Ti ukrepi se pregledajo in po potrebi posodobijo. Skrbnik uporablja tehnične ukrepe za preprečitev pridobivanja in spreminjanja osebnih podatkov nepooblaščenih oseb, poslanih v elektronski obliki.
  5. Vse besede, izraze in kratice, ki se pojavljajo v tej politiki zasebnosti in se začnejo z veliko začetnico (npr. Prodajalec, Spletna trgovina, Elektronska storitev), je treba razumeti v skladu z njihovo opredelitvijo:

  PRODAJALEC; PONUDNIK STORITEV –

  NATURAE+ d.o.o.

  Zalaznikova 37, 1000 Ljubljana

  Davčna št.: 33712166

  Matična št.: 9130942000

  IBAN: 6 6100 0002 7124 554 – odprt pri Delavski hranilnici

  Telefon: 069 701 700

  e-mail: info@kolagen-center.si

  1. Spletna trgovina – spletna trgovina ponudnika storitev, ki je na voljo na internetnem naslovu: https://www.kolagen-center.si/
  2. Elektronska storitev, ki jo ponudnik storitve elektronsko posreduje prejemniku / kupcu storitve prek Spletne trgovine.

  Razlogi za obdelavo podatkov

  1. Skrbnik je upravičen do obdelave osebnih podatkov v primerih, ko je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:
   1. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov za enega ali več specifičnih namenov;
   2. obdelava je potrebna za izvedbo naročila, katerega stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki ali za ukrepanje na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pred sklenitvijo pogodbe;
   3. obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki jo prevzame skrbnik; ali
   4. obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, ki jih zasleduje skrbnik ali tretja oseba, razen kadar te interese prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahteva varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.
  2. Skrbnik za obdelavo osebnih podatkov zahteva obstoj vsaj ene od baz, navedenih v točki 2.1 politike zasebnosti. Konkretni razlogi za obdelavo osebnih podatkov uporabnikov storitev in kupcev spletne trgovine s strani skrbnika so navedeni v naslednjem razdelku pravilnika o zasebnosti – glede na dani namen obdelave osebnih podatkov s strani skrbnika.

   

  Namen, osnova, obdobje in obseg obdelave podatkov v spletni trgovini

  1. Vsakokrat namen, osnova, obdobje in obseg ter prejemniki osebnih podatkov, ki jih upravlja skrbnik, izhajajo iz dejanj, ki jih je v spletni trgovini sprejel določen uporabnik storitve ali stranka. Če se na primer kupec odloči za nakupe v Spletni trgovini in izbere osebni prevzem kupljenega Izdelka namesto kurirja, se njegovi osebni podatki obdelujejo z namenom izvedbe sklenjene prodajne pogodbe, vendar ne bodo več na voljo prevozniku, ki pošiljko izvaja na zahtevo Skrbnika.
  2. Administrator lahko obdeluje osebne podatke v Spletni trgovini za naslednje namene, razloge in v naslednjih obdobjih ter obsegu:
  Namen obdelave podatkov Pravna podlaga in obdobje hranjenja podatkov Obseg obdelanih podatkov
  Izvajanje prodajne pogodbe ali pogodbe o zagotavljanju elektronskih storitev ali ukrepanje na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pred sklenitvijo zgoraj omenjenih pogodb Člen 6 (1) 1 lit. b) GDPR predpisi (izvajanje naročila) Podatki se hranijo v obdobju, ki je potrebno za izvedbo, odpoved ali kako drugačno  spreminjanje sklenjene pogodbe. Največji razpon: ime in priimek; email naslov; kontaktna telefonska številka; naslov za dostavo (ulica, hišna številka, številka stanovanja, poštna številka, mesto, država), naslov prebivališča / podjetja / sedeža (če se razlikuje od naslova za dostavo). V primeru uporabnikov storitev ali kupcev, ki niso potrošniki, lahko skrbnik dodatno obdela ime podjetja in davčno številko uporabnika storitve ali stranke. Določen obseg je največji – v primeru osebnega prvzema ni potrebno navesti naslova za dostavo.
  Direktno trženje Člen 6 (1) 1 lit. f) GDPR predpisi (zakoniti interes skrbnika) Podatki se shranjujejo v času zakonitega interesa, ki ga zasleduje skrbnik, vendar ne dlje kot v času zastaranja zahtevkov do posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, zaradi poslovne dejavnosti, ki jo izvaja skrbnik. Zastaralni rok je določen z zakonom, zlasti s civilnim zakonikom (osnovni zastaralni rok za zahtevke, povezane s poslovanjem, je tri leta, za prodajno pogodbo pa dve leti). Skrbnik ne more obdelovati podatkov za namene neposrednega trženja v primeru, da posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, v zvezi s tem učinkovito nasprotuje. Email naslov
  Izražanje mnenja o sklenjeni prodajni pogodbi s strani stranke Člen 6 (1) 1 lit. a) GDPR predpisi (privolitev) Podatki se hranijo, dokler posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, umakne soglasje za nadaljnjo obdelavo svojih podatkov v ta namen. Ime, e-poštni naslov
  Knjigovodstvo Člen 6 (1) 1 lit. c) predpisi GDPR v zvezi z z umetnostjo. 86 § 1 davčnega odloka, to je z dne 17. januarja 2017 (Časopis za zakone 2017, točka 201) ali čl. 74 sek. 2 zakona o računovodstvu, to je z dne 30. januarja 2018 (Časopis za zakone 2018, točka 395) Podatki so shranjeni za obdobje, ki ga zahteva zakon, ki od administratorja zahteva, da hrani računovodske knjige (5 let od začetka leta po letu posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki). Email naslov
  Knjigovodstvo Člen 6 (1) 1 lit. c) predpisi GDPR v zvezi z z umetnostjo. 86 § 1 davčnega odloka, to je z dne 17. januarja 2017 (Časopis za zakone 2017, točka 201) ali čl. 74 sek. 2 zakona o računovodstvu, to je z dne 30. januarja 2018 (Časopis za zakone 2018, točka 395) Podatki so shranjeni za obdobje, ki ga zahteva zakon, ki od administratorja zahteva, da hrani računovodske knjige (5 let od začetka leta po letu posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki).

  Ime in priimek; naslov prebivališča / podjetja / sedeža (če se razlikuje od naslova za dostavo), ime podjetja in davčna številka

  uporabnika storitve ali stranke

  Določanje, preiskovanje ali zagovarjanje zahtevkov, ki jih lahko sproži administrator ali ki jih lahko vloži zoper skrbnika Člen 6 (1) 1 lit. f) GDPR predpisi Podatki se shranjujejo v času zakonitega interesa, ki ga zasleduje skrbnik, vendar največ za obdobje zastaranja zahtevkov do posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, zaradi poslovne dejavnosti, ki jo izvaja skrbnik. Zastaralni rok je določen z zakonom, zlasti s civilnim zakonikom (osnovni zastaralni rok za zahtevke, povezane s poslovanjem, je tri leta, za prodajno pogodbo pa dve leti). Ime in priimek; kontaktna telefonska številka; email naslov; naslov za dostavo (ulica, hišna številka, številka stanovanja, poštna številka, mesto, država), naslov prebivališča / podjetja / sedeža (če se razlikuje od naslova za dostavo). V primeru uporabnikov storitev ali kupcev, ki niso potrošniki, lahko skrbnik dodatno obdela ime podjetja in davčno identifikacijsko številko (NIP) uporabnika storitve ali stranke.

   

  Prejemniki podatkov v Spletni trgovini

  1. Za pravilno delovanje Spletne trgovine, vključno z izvajanjem sklenjenih prodajnih sporazumov, mora skrbnik uporabljati storitve zunanjih subjektov (kot so na primer ponudnik programske opreme, kurir ali ponudnik plačilnih storitev). Skrbnik uporablja samo storitve takšnih obdelovalcev, ki zagotavljajo zadostna jamstva za izvajanje ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov, tako da obdelava izpolnjuje zahteve uredbe GDPR in ščiti pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.
  2. Prenos podatkov s strani skrbnika ne poteka v vsakem primeru in ne vsem prejemnikom ali kategorijam prejemnikov, ki so navedeni v pravilniku o zasebnosti – skrbnik posreduje podatke le, kadar je to potrebno za dosego določenega namena obdelave osebnih podatkov in samo v obsegu, ki je potreben za dosego tega. Če kupec, na primer uporablja osebni prevzem, njegovi podatki ne bodo preneseni prevozniku, ki sodeluje z skrbnikom.
  3. Osebni podatki uporabnikov storitev in kupcev spletne trgovine se lahko prenesejo na naslednje prejemnike ali kategorije prejemnikov:
   1. prevozniki / špediterji / kurirski posredniki – v primeru kupca, ki uporablja spletno trgovino z načinom dostave izdelka po pošti ali kurirju, skrbnik izbrane osebne podatke kupca posreduje izbranemu prevozniku, špediterju ali posredniku, ki izvaja pošiljke na zahtevo skrbnika, v obsegu, ki je potreben za dostavo izdelka Stranki.
   2. subjekti, ki servisirajo elektronska plačila ali s plačilno kartico – v primeru Stranke, ki Spletno trgovino uporablja z načinom elektronskega plačila ali s plačilno kartico, skrbnik izbrane osebne podatke kupca posreduje subjektu, ki servisira zgoraj navedena plačila v Spletni trgovini na zahtevo skrbnika, v obsegu, ki je potreben za obdelavo plačil, ki jih opravi stranka .
   3. posojilodajalci / najemodajalci – v primeru stranke, ki uporablja spletno trgovino z načinom plačila v obročnem sistemu ali zakupnim plačilom, skrbnik zbrane osebne podatke kupca posreduje izbranemu posojilodajalcu ali najemodajalcu, ki servisira zgoraj navedena plačila v spletni trgovini na zahtevo skrbnika, v obsegu, ki je potreben za obdelavo plačil, ki jih opravi stranka.
   4. dobavitelj sistema javnomnenjske ankete – v primeru stranke, ki se je strinjala, da izrazi mnenje o sklenjeni prodajni pogodbi, skrbnik posreduje izbrane osebne podatke izbranemu subjektu in na zahtevo skrbnika zagotovi sistem javnomnenjskih anket o sklenjenih prodajnih pogodbah v spletni trgovini v obsegu, ki je potreben, da kupec izrazi mnenje preko javnomnenjske ankete.
   5. ponudniki storitev, ki oskrbujejo skrbnika s tehničnimi, informacijskimi in organizacijskimi rešitvami, ki omogočajo skrbniku, da vodi podjetje, vključno s spletno trgovino in elektronskimi storitvami, ki jih ponuja (zlasti ponudniki računalniške programske opreme za upravljanje spletne trgovine, ponudniki e-pošte in ponudniki gostovanja ter ponudniki programske opreme za upravljanje programske opreme) podjetje in skrbniku nudi tehnično pomoč) – skrbnik posreduje izbrane osebne podatke kupca izbranemu dobavitelju, ki deluje v njegovem imenu samo v primeru in v obsegu, ki je potreben za dosego določenega namena obdelave podatkov v skladu s to politiko zasebnosti.
   6. ponudniki računovodskih, pravnih in svetovalnih storitev, ki skrbniku zagotavljajo računovodsko, pravno ali svetovalno podporo (zlasti računovodski urad, odvetniška družba ali družba za izterjavo dolgov) – skrbnik posreduje izbrane osebne podatke kupca izbranemu dobavitelju, ki deluje v njegovem imenu samo v primeru in v obsegu, ki je potreben za izpolnitev danega namen obdelave podatkov v skladu s to politiko zasebnosti.

  Profiliranje v Spletni trgovini

  1. Uredba GDPR nalaga upravitelju obveznost obveščanja o samodejnem odločanju, vključno s profiliranjem iz čl. 22 sek. 1 in 4 Uredbe GDPR ter – vsaj v teh primerih – ustrezne informacije o pravilih za njihovo sprejemanje, pa tudi o pomenu in pričakovanih posledicah take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. S tem v mislih, skrbnik zagotavlja informacije o možnem profiliranju v tej točki politike zasebnosti.
  2. Administrator lahko v spletni trgovini uporablja profiliranje za namene neposrednega trženja, vendar odločitve, ki jih na podlagi tega sprejme administrator, ne veljajo za sklenitev ali zavrnitev sklenitve prodajne pogodbe ali možnost uporabe elektronskih storitev v spletni trgovini. Učinek uporabe profiliranja v Spletni trgovini je lahko, na primer, odobritev popusta dani osebi, pošiljanje kode za popust, opominjanje na nedokončane nakupe, pošiljanje predloga izdelka, ki lahko ustreza interesom ali željam določene osebe ali predlaganje boljših pogojev v primerjavi s standardno ponudbo Spletne trgovine. Kljub profiliranju se določena oseba svobodno odloči, ali bo želela izkoristiti prejeti popust na tak način.
  3. Profiliranje v spletni trgovini sestavlja samodejna analiza ali napoved vedenja določene osebe na spletni strani Spletne trgovine, na primer z dodajanjem določenega izdelka v košarico, brskanjem po določeni strani izdelkov v Spletni trgovini ali z analizo prejšnje zgodovine nakupov v Spletni trgovini. Pogoj takega profiliranja je skrbnik, ki ima osebne podatke določene osebe, da jih lahko pošlje, npr. Koda za popust.
  4. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da ni predmet odločitve, ki temelji izključno na avtomatizirani obdelavi, vključno s profiliranjem in ima pravne učinke ali podobno pomembno vpliva na osebo.

  Pravice osebe, katere podatke shranjujemo

  1. Pravica do dostopa, popravljanja, omejitve, brisanja ali prenosa – posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da od skrbnika zahteva dostop do njegovih osebnih podatkov, ga popravi, izbriše (“pravica do pozabe”) ali omeji obdelavo in ima pravico do ugovora na obdelavo in ima tudi pravico do prenosa njihovih podatkov. Podrobni pogoji za uresničevanje zgoraj navedenih pravic so določeni v čl. 15-21 uredbe GDPR.
  2. Pravica do odvzema soglasja – oseba, katere podatke obvladuje administrator na podlagi izraženega soglasja (v skladu s 1. odstavkom 6. člena (  ali čl. 9 sek. 2 lit. a) Uredbe GDPR) ima pravico kadarkoli umakniti soglasje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki je bila izvedena na podlagi privolitve pred umikom.
  3. Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu – oseba, katere podatke obdeluje administrator, ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu na način, določen v določbah Uredbe GDPR in slovenske zakonodaje, zlasti v zakonu o varstvu osebnih podatkov. Nadzorni organ v Sloveniji je predsednik urada za varstvo osebnih podatkov.
  4. Pravica do ugovora – posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico kadar koli – zaradi razlogov, povezanih s posebnim položajem – nasprotovati obdelavi svojih osebnih podatkov na podlagi čl. 6 sek. 1 lit. e) (javni interes ali naloge) ali f) (zakoniti interes skrbnika), vključno s profiliranjem na podlagi teh določb. V takem primeru skrbnik ne sme več obdelovati teh osebnih podatkov, razen če dokaže obstoj zakonsko veljavnih razlogov za obdelavo, prevlada interesov, pravic in svoboščin posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki ali razlogov za ugotovitev, preiskovanje ali obrambo zahtevkov.
  5. Pravica do ugovora do neposrednega trženja – če se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico kadarkoli nasprotovati obdelavi njegovih osebnih podatkov za takšne namene trženja, vključno s profiliranjem, v obsegu katera predelava je povezana s takim neposrednim trženjem.
  6. Za uveljavljanje pravic iz te točke pravilnika o zasebnosti se lahko obrnete na skrbnika tako, da v ustreznem pisnem ali elektronskem sporočilu pošljete naslov skrbnika, naveden na začetku pravilnika o zasebnosti ali pa uporabite kontaktni obrazec, ki je na voljo na spletni strani Spletne trgovine.

  Dodatek k Pravilniku o zasebnosti

  Nazadnje posodobljeno 6. marca 2023

  Datum začetka veljavnosti 1. januar 2022

  Ta pravilnik o zasebnosti opisuje politike NATURAE+ doo, Zalaznikova 37, Osrednjeslovenska 1000, Slovenija, e-pošta: info@kolagen-center.si, telefon: 069701700 o zbiranju, uporabi in razkritju vaših podatkov, ki jih zbiramo, ko uporabljate naše spletno mesto ( https://kolagen-center.si ). (“storitev”). Z dostopom do storitve ali njeno uporabo soglašate z zbiranjem, uporabo in razkritjem vaših podatkov v skladu s tem pravilnikom o zasebnosti. Če se ne strinjate z istim, vas prosimo, da ne dostopate do storitve in je ne uporabljate. Ta pravilnik o zasebnosti lahko kadar koli spremenimo brez predhodnega obvestila in bomo objavili spremenjen pravilnik o zasebnosti v storitvi. Spremenjeni pravilnik bo začel veljati 180 dni od objave spremenjenega pravilnika v storitvi in ​​vaš nadaljnji dostop ali uporaba storitve po tem času pomeni, da se strinjate s spremenjenim pravilnikom o zasebnosti. Zato priporočamo, da občasno pregledate to stran.

  Podatki, ki jih zbiramo:

  O vas bomo zbirali in obdelovali naslednje osebne podatke:

  – Ime

  – E-naslov

  – Telefon

  – Naslov

  – Informacije o plačilu

  Kako zbiramo vaše podatke:

  Podatke o vas zbiramo/prejemamo na naslednji način:

  – Ko uporabnik izpolni obrazec za registracijo ali kako drugače odda osebne podatke

  – Interakcija s spletnim mestom

  – Iz javnih virov

  Kako uporabljamo vaše podatke:

  Podatke, ki jih zbiramo o vas, bomo uporabili za naslednje namene:

  – Trženje/promocija

  – Ustvarjanje uporabniškega računa

  – Ocene izdelkov in mnenja

  – Obdelava plačila

  – Podpora

  – Ciljno oglaševanje

  – Upravljanje naročil strank

  Če želimo vaše podatke uporabiti za kateri koli drug namen, vas bomo vprašali za soglasje in bomo vaše podatke uporabili šele, ko prejmemo vaše soglasje in nato samo za namen(e), za katere soglasje podelimo, razen če se od nas zahteva, da storimo drugače.

  Kako delimo vaše podatke:

  Vaših osebnih podatkov ne bomo prenesli nobeni tretji osebi brez vašega soglasja, razen v omejenih okoliščinah, kot je opisano spodaj:

  – Oglasna storitev

  – Marketinške agencije

  – Analitika

  Od tretjih oseb zahtevamo, da uporabljajo osebne podatke, ki jim jih prenesemo, samo za namen, za katerega so bili preneseni, in jih ne hranijo dlje, kot je potrebno za izpolnitev omenjenega namena.

  Vaše osebne podatke lahko razkrijemo tudi za naslednje: (1) zaradi ravnanja v skladu z veljavno zakonodajo, uredbo, sodno odredbo ali drugim pravnim postopkom; (2) za uveljavljanje vaših pogodb z nami, vključno s tem pravilnikom o zasebnosti; ali (3) za odgovor na trditve, da vaša uporaba storitve krši katere koli pravice tretjih oseb.

  Če se storitev ali naše podjetje združi ali pridobi z drugim podjetjem, bodo vaši podatki eno od sredstev, ki se prenesejo na novega lastnika.

  Hramba vaših podatkov:

  Vaše osebne podatke bomo hranili pri nas od 90 dni do 2 let po tem, ko uporabniški računi ostanejo nedejavni, ali toliko časa, kolikor jih potrebujemo za izpolnjevanje namenov, za katere so bili zbrani, kot je podrobno opisano v tem pravilniku o zasebnosti. Določene podatke bomo morda morali hraniti dlje časa, kot je vodenje evidenc/poročanje v skladu z veljavno zakonodajo ali iz drugih zakonitih razlogov, kot je uveljavljanje zakonskih pravic, preprečevanje goljufij itd. Preostali anonimni podatki in združeni podatki, ki vas ne identificirajo (neposredno ali posredno), se lahko hranijo za nedoločen čas.

  Vaše pravice:

  Odvisno od veljavne zakonodaje imate morda pravico do dostopa in popravka ali izbrisa svojih osebnih podatkov ali prejemanja kopije vaših osebnih podatkov, omejitve ali nasprotovanja aktivni obdelavi vaših podatkov, prosite, da delimo (prenesemo) vaše osebne podatke. podatke drugemu subjektu, preklic kakršnega koli soglasja, ki ste nam ga dali za obdelavo vaših podatkov, pravico do vložitve pritožbe pri zakonskem organu in druge pravice, ki so lahko pomembne v skladu z veljavno zakonodajo. Za uveljavljanje teh pravic nam lahko pišete na info@kolagen-center.si. Na vašo zahtevo bomo odgovorili v skladu z veljavno zakonodajo. Od neposrednega trženjskega komuniciranja ali profiliranja, ki ga izvajamo v marketinške namene, se lahko odjavite tako, da nam pišete na info@kolagen-center.si. Upoštevajte, da če nam ne dovolite zbiranja ali obdelave zahtevanih osebnih podatkov ali prekličete soglasje za obdelavo le-teh za zahtevane namene, morda ne boste mogli dostopati ali uporabljati storitev, za katere so bili vaši podatki potrebni.

  Piškotki:

  Če želite izvedeti več o tem, kako jih uporabljamo in o vaših izbirah v zvezi s temi tehnologijami sledenja, si oglejte naš pravilnik o piškotkih (spodaj).

  Varnost:

  Varnost vaših podatkov je za nas pomembna in uporabili bomo razumne varnostne ukrepe, da preprečimo izgubo, zlorabo ali nepooblaščeno spremembo vaših podatkov pod našim nadzorom. Vendar pa glede na inherentna tveganja ne moremo zagotoviti absolutne varnosti in posledično ne moremo zagotoviti ali jamčiti za varnost vseh informacij, ki nam jih posredujete, in to počnete na lastno odgovornost.

  Povezave tretjih oseb in uporaba vaših podatkov:

  Naša storitev lahko vsebuje povezave do drugih spletnih mest, ki jih ne upravljamo mi. Ta pravilnik o zasebnosti ne obravnava pravilnika o zasebnosti in drugih praks tretjih oseb, vključno s katero koli tretjo osebo, ki upravlja katero koli spletno mesto ali storitev, ki je lahko dostopna prek povezave v storitvi. Močno vam svetujemo, da pregledate politiko zasebnosti vsakega spletnega mesta, ki ga obiščete. Nimamo nadzora in ne prevzemamo odgovornosti za vsebino, pravilnike o zasebnosti ali prakse katerih koli spletnih mest ali storitev tretjih oseb.

  Pooblaščenec za pritožbe / varstvo podatkov:

  Če imate kakršna koli vprašanja ali pomisleke glede obdelave vaših podatkov, ki so na voljo pri nas, lahko pošljete pošto na sedež podjetja: NATURAE+ doo, Zalaznikova 37 ali preko e-pošte: info@kolagen-center.si. Vaše pomisleke bomo obravnavali v skladu z veljavno zakonodajo.

  Piškotki, podatki o uspešnosti in analitika

  1. Piškotki so majhne besedilne informacije v obliki besedilnih datotek, ki jih pošlje strežnik in shranijo na strani osebe, ki obišče spletno mesto Spletne trgovine (npr. Na trdem disku računalnika, prenosnika ali na nosilcu za shranjevanje pametnega telefona – odvisno od tega, katero napravo uporablja obiskovalec naše spletne trgovine). Med drugim lahko najdete podrobne informacije o piškotkih in zgodovino njihovega nastanka tukaj: https://sl.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%A1kotek .
  2. Administrator lahko obdeluje podatke, ki jih vsebujejo piškotki, kadar obiskovalci uporabljajo spletno mesto Spletne trgovine za naslednje namene:
   1. identifikacija uporabnikovih storitev kot prijavljenih v spletno trgovino in izkazovanje, da so prijavljeni;
   2. spominjanje izdelkov, dodanih v košarico, da bi oddali naročilo;
   3. zapomni si podatke iz izpolnjenih obrazcev za naročilo, anket ali podatkov za prijavo v spletno trgovino;
   4. prilagajanje vsebine spletne strani Spletne trgovine posameznim željam kupca (npr. glede barv, velikosti pisave, postavitve strani) in optimizacijo uporabe spletnih strani Spletne trgovine;
   5. vodenje anonimnih statističnih podatkov, ki prikazujejo, kako uporabljati spletno stran Spletne trgovine;
   6. ponovno trženje – to je raziskava vedenja obiskovalcev Spletne trgovine z anonimno analizo njihovih dejavnosti (npr. ponavljajoči se obiski določenih strani, ključnih besed itd.), da bi ustvarili svoj profil in jim zagotovili oglase, prilagojene njihovim pričakovanim interesom, tudi ob obisku druga spletna mesta v oglaševalskem omrežju Google in Facebook;
  3. Večina spletnih brskalnikov, ki so na voljo na trgu, privzeto sprejemajo piškotke. Vsakdo ima možnost določiti pogoje uporabe piškotkov z uporabo nastavitev svojega spletnega brskalnika. To pomeni, da lahko na primer delno omejite (npr. Začasno) ali v celoti onemogočite možnost shranjevanja piškotkov – v slednjem primeru pa lahko to vpliva na nekatere funkcionalnosti Spletne trgovine (na primer, zaradi naročila je nemogoče iti po naročilnici zaradi, ker se med naslednjimi koraki oddaje naročila ne spomni izdelkov v košarici.
  4. Nastavitve spletnega brskalnika na področju piškotkov so pomembne z vidika privolitve uporabe piškotkov s strani naše spletne trgovine – v skladu z zakonom se lahko takšno soglasje izrazi tudi z nastavitvami spletnega brskalnika. Če takega soglasja ni, je treba ustrezno spremeniti nastavitve brskalnika za piškotke.
  5. Podrobne informacije o spreminjanju nastavitev piškotkov in njihovi samo-odstranitvi v najbolj priljubljenih spletnih brskalnikih so na voljo v razdelku za pomoč spletnega brskalnika in na naslednjih straneh (samo kliknite povezavo):
   1. Google: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sl
   2. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/sl/kb/izbrisite-piskotke-podatke-strani
   3. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sl-si/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies/
   4. Opera: https://sl.soringpcrepair.com/how-to-clean-cookies-in-opera/
   5. Safari: https://sl.cast-prix.net/supprimer-les-cookies-dans-Safari-8767
   6. Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/sl-si/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
   7. Če uporabljate kateri koli drug spletni brskalnik, obiščite uradne dokumente za podporo brskalnika.
  6. Administrator lahko v spletni trgovini uporablja storitve Google Analytics in Universal Analytics, ki jih ponuja Google Inc. (1600 Amfiteater Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA). Te storitve pomagajo skrbniku pri analizi prometa v spletni trgovini. Zbrani podatki se v okviru zgoraj omenjenih storitev obdelujejo anonimno (to so operativni podatki, ki preprečujejo identifikacijo osebe), da se ustvarijo statistični podatki pri upravljanju Spletne trgovine. Ti podatki so zbirne in anonimne narave, to pomeni, da ne vsebujejo identifikacijskih značilnosti (osebnih podatkov) obiskovalcev spletne strani Spletne trgovine.
  7. Določena oseba lahko preprosto blokira skupno rabo informacij s storitvijo Google Analytics o njihovi dejavnosti na spletni strani Spletne trgovine.
  8. Administrator lahko v spletni trgovini uporablja storitev Facebook Pixel, ki jo ponuja Facebook Ireland Limited (Trg Grand Canal 4, pristanišče Grand Canal, Dublin 2, Irska). Ta storitev pomaga skrbniku, da izmeri učinkovitost oglasov in ugotovi, kako se odzivajo obiskovalci spletne trgovine, ter le-tem prikaže ustrezne oglase.
  9. Upravljanje delovanja Facebookovega Pixela je možno prek nastavitev oglasov v vašem računu na Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

  Dodatek:

  Datum začetka veljavnosti: 1. januar 2022

  Zadnja posodobitev: 6. marec 2023

  Kaj so piškotki? Ta pravilnik o piškotkih pojasnjuje, kaj so piškotki in kako jih uporabljamo, vrste piškotkov, ki jih uporabljamo, tj. informacije, ki jih zbiramo s piškotki, in kako se te informacije uporabljajo ter kako upravljati nastavitve piškotkov.

  Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se uporabljajo za shranjevanje majhnih informacij. Ko se spletno mesto naloži v brskalnik, se shranijo v vaši napravi. Ti piškotki nam pomagajo, da spletna stran deluje pravilno, jo naredimo bolj varno, zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo in razumemo, kako spletna stran deluje ter analiziramo, kaj deluje in kje je treba izboljšati.

  Kako uporabljamo piškotke?

  Kot večina spletnih storitev tudi naše spletno mesto uporablja lastne piškotke in piškotke tretjih oseb za več namenov. Lastni piškotki so večinoma potrebni za pravilno delovanje spletnega mesta in ne zbirajo nobenih vaših osebnih podatkov. Piškotki tretjih oseb, ki se uporabljajo na našem spletnem mestu, so v glavnem namenjeni razumevanju delovanja spletnega mesta, vaše interakcije z našim spletnim mestom, zagotavljanju varnosti naših storitev, zagotavljanju oglasov, ki so pomembni za vas, in na splošno vam zagotavljajo boljšega in izboljšanega uporabnika. izkušenj in pomaga pospešiti vaše prihodnje interakcije z našim spletnim mestom.

  Upravljajte nastavitve piškotkov

  Svoje nastavitve piškotkov lahko kadar koli spremenite s klikom na gumb levo spodaj. To vam bo omogočilo, da znova obiščete pasico s soglasjem za piškotke in spremenite svoje nastavitve ali takoj umaknete soglasje. Poleg tega različni brskalniki ponujajo različne metode za blokiranje in brisanje piškotkov, ki jih uporabljajo spletna mesta. Nastavitve brskalnika lahko spremenite tako, da blokirate/izbrišete piškotke. Zgoraj so navedene povezave do podpornih dokumentov o upravljanju in brisanju piškotkov iz glavnih spletnih brskalnikov.

  Končne določbe

  1. Spletna trgovina lahko vsebuje povezave do drugih spletnih mest. Skrbnik poziva, naj po prehodu na druga spletna mesta preberete tam urejen pravilnik o zasebnosti. Ta politika zasebnosti velja samo za skrbniško spletno trgovino.
   0
   Vaša košarica
   Košarica je prazna :(
    Calculate Shipping
    Unovči kupon